Наказателно право

Наказателно право

Адвокатска кантора “Янков и съдружници” извършва следните услуги в областта на наказателното право: Представителство и защита във фазата на досъдебното производство. Процесуално представителство и...
19ce1b7e065833c7f3_7xm6i6ynd

Трудово право

Адвокатска кантора „Янков и съдружници“ представлява и консултира както работници, така и работодатели по въпросите, свързани с трудовото и осигурителното законодателство. Извършваните от нас...
Търговско право

Търговско право

Адвокатска кантора „Янков и съдружници“ извършва следните услуги в областта на търговското право: Консултации при избор на правноорганизационна форма за извършване на търговска дейност....
Трудово право

Застрахователно право

Адвокатска кантора “Янков и съдружници” оказва правна помощ и съдействие на физически и юридически лица в сферата на застрахователното право. Представляваме нашите клиенти във...
Семейно право

Семейно право

Услугите, които адвокатите в адвокатска кантора „Янков и съдружници“ извършват в областта на семейното право включват: Консултации във връзка със същността, съдържанието, сключването, изменението...
Облигационно право

Облигационно право

Адвокатска кантора „Янков и съдружници“ оказва правна помощ и консултира както физически лица, така и търговски дружества по повод техните договорни правоотношения. Нашите услуги...
Наказателно право

Наказателно право

Адвокатска кантора “Янков и съдружници” извършва следните услуги в областта на наказателното право: Представителство и защита във фазата на досъдебното производство. Процесуално представителство и...

19ce1b7e065833c7f3_7xm6i6ynd

Трудово право

Адвокатска кантора „Янков и съдружници“ представлява и консултира както работници, така и работодатели по въпросите, свързани с трудовото и осигурителното законодателство. Извършваните от нас...

Търговско право

Търговско право

Адвокатска кантора „Янков и съдружници“ извършва следните услуги в областта на търговското право: Консултации при избор на правноорганизационна форма за извършване на търговска дейност....

Трудово право

Застрахователно право

Адвокатска кантора “Янков и съдружници” оказва правна помощ и съдействие на физически и юридически лица в сферата на застрахователното право. Представляваме нашите клиенти във...

Семейно право

Семейно право

Услугите, които адвокатите в адвокатска кантора „Янков и съдружници“ извършват в областта на семейното право включват: Консултации във връзка със същността, съдържанието, сключването, изменението...

Облигационно право

Облигационно право

Адвокатска кантора „Янков и съдружници“ оказва правна помощ и консултира както физически лица, така и търговски дружества по повод техните договорни правоотношения. Нашите услуги...