Ќаказателно право

јдвокатска кантора Уянков и съдружнициФ извършва следните услуги в областта на наказателното право: ѕредставителство и защита във фазата на досъдебното производство. ѕроцесуално представителство и...
19ce1b7e065833c7f3_7xm6i6ynd

“рудово право

јдвокатска кантора „янков и съдружници“ представл€ва и консултира както работници, така и работодатели по въпросите, свързани с трудовото и осигурителното законодателство. »звършваните от нас...

“ърговско право

јдвокатска кантора „янков и съдружници“ извършва следните услуги в областта на търговското право:  онсултации при избор на правноорганизационна форма за извършване на търговска дейност....

«астрахователно право

јдвокатска кантора Уянков и съдружнициФ оказва правна помощ и съдействие на физически и юридически лица в сферата на застрахователното право. ѕредставл€ваме нашите клиенти във...

—емейно право

”слугите, които адвокатите в адвокатска кантора „янков и съдружници“ извършват в областта на семейното право включват:  онсултации във връзка със същността, съдържанието, сключването, изменението...

ќблигационно право

јдвокатска кантора „янков и съдружници“ оказва правна помощ и консултира както физически лица, така и търговски дружества по повод техните договорни правоотношени€. Ќашите услуги...

Ќаказателно право

јдвокатска кантора Уянков и съдружнициФ извършва следните услуги в областта на наказателното право: ѕредставителство и защита във фазата на досъдебното производство. ѕроцесуално представителство и...

19ce1b7e065833c7f3_7xm6i6ynd

“рудово право

јдвокатска кантора „янков и съдружници“ представл€ва и консултира както работници, така и работодатели по въпросите, свързани с трудовото и осигурителното законодателство. »звършваните от нас...

“ърговско право

јдвокатска кантора „янков и съдружници“ извършва следните услуги в областта на търговското право:  онсултации при избор на правноорганизационна форма за извършване на търговска дейност....

«астрахователно право

јдвокатска кантора Уянков и съдружнициФ оказва правна помощ и съдействие на физически и юридически лица в сферата на застрахователното право. ѕредставл€ваме нашите клиенти във...

—емейно право

”слугите, които адвокатите в адвокатска кантора „янков и съдружници“ извършват в областта на семейното право включват:  онсултации във връзка със същността, съдържанието, сключването, изменението...

ќблигационно право

јдвокатска кантора „янков и съдружници“ оказва правна помощ и консултира както физически лица, така и търговски дружества по повод техните договорни правоотношени€. Ќашите услуги...