Екип

Екипът на кантората ни разполага с адвокати и юристи специализирани в различни области на правото, имащи за главна цел – разрешаване на всеки индивидуален казус със субективен подход.