Застрахователно право

Адвокатска кантора “Янков и съдружници” оказва правна помощ и съдействие на физически и юридически лица в сферата на застрахователното право. Представляваме нашите клиенти във връзка с различни спорове със застрахователни компании, в това число откази за изплащане на застрахователни обезщетения или случаи на изплатени обезщетения в занижени размери. Осъществяваме процесуално представителство по дела срещу застрахователи.