Наказателно право

Адвокатска кантора “Янков и съдружници” извършва следните услуги в областта на наказателното право:

  • Представителство и защита във фазата на досъдебното производство.
  • Процесуално представителство и защита пред съд по повод вземане на мерки за неотклонение.
  • Процесуално представителство на подсъдими лица в съдебната фаза на наказателни дела от общ характер.
  • Процесуално представителство на пострадали от престъпления лица в качеството им на частни обвинители или граждански ищци в съдебната фаза на наказателни дела от общ характер.
  • Консултации, изготвяне на тъжби, процесуално представителство на частни тъжители по наказателни дела от частен характер.
  • Процесуално представителство на подсъдими лица по наказателни дела от частен характер.